Асуулт хариулт

Монголд байдаг уу?

Тийм

Ямар нөхцлөөр ажиллах боломжтой вэ?

Ямар ч нөхцлөөр боломжтой.

Reva is a responsive template ready for Business.

A super clean template ready for some serious business.